PVM en Groep Maassen stelt artikel 47 vragen inzake uitbreiding terrassen

Gepubliceerd op 27 januari 2021 om 10:00

PVM en Groep Maassen stelt artikel 47 vragen inzake uitbreiding terrassen.

 

Maastricht, 27 januari 2021

 

Betreft: art 47 vragen inzake welstandstoets uitbreiding terrassen

 

Geacht College,

De uitbreiding van de terrassen waarvoor u vorige zomer toestemming heeft gegeven, is voor de door de Coronacrisis bijzonder ernstig getroffen horeca- ondernemers in onze stad van groot belang geweest om gederfde omzetten enigszins te kunnen compenseren.

 

Helaas worden deze ondernemers sinds oktober vorig jaar weer diep geraakt door de aanhoudende horecasluiting als gevolg van de nieuwe Coronamaatregelen en strenge lockdown. Hierdoor kan de horeca bovendien niet profiteren van het opheffen van de terrasvrije periode (4 januari t/m 15 februari).

Het vooruitzicht van mooier weer in het voorjaar in combinatie met de voortgang in het vaccineren, geeft onze horeca een beetje van het broodnodige perspectief. De hoop is er dan ook op gevestigd om tegen die tijd weer – al dan niet op anderhalve meter- gebruik te kunnen maken van de toegestane terrasverruimingen.

De klappen van de Coronacrisis zullen nog lang nadreunen en om die reden zou een permanente uitbreiding van de terrassen de getroffen ondernemers zeer kunnen helpen. Wij waarderen het meedenken van het College hierin bijzonder.

In een publicatie van Dagblad De Limburger van 26 januari lezen wij echter dat er voor het toestaan van de terrasuitbreidingen, kennelijk een toets van de Welstandscommissie wordt ingevoerd.

De volgende vragen leggen wij dan ook graag aan u voor:

1. Klopt het dat voor toekomstige (tijdelijke dan wel permanente) terrasuitbreidingen een ‘welstandstoets’ wordt ingevoerd?

2. Zo ja, bent u met ons eens dat een dergelijke toets voor veel onzekerheid gaat zorgen bij onze horeca- ondernemers vanwege de in de kern subjectiviteit van een dergelijke toets?

 

Simona Maassen Tiny Meese

Groep Maassen PVM


 »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.